Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG.

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Amateurtuindersvereniging De Volharding vraagt (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken betreffende de vereniging. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de vereniging (bestuur@atvdevolharding.nl). Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.
Voor meer informatie over welke rechten u heeft, kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Als u uw lidmaatschap opzegt dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.  Als u op de wachtlijst staat, en u laat zich schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via een email adres op de website niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen. De website maakt gebruik van een cookie, deze is nodig voor een goede werking van de website. Deze bevat geen persoonlijke gegevens, en wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan info@atvdevolharding.nl. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.